Tag Archives: độ bậc bước t-step bán tải

Giới thiệu bậc bước T-Step Xe bán tải cực ngầu Shop Nova4x4

Bậc bước T-Step Xe bán tải là một phụ kiện rất cần thiết của dòng bán tải nói chung và xe Xe bán tải nói riêng. Tác dụng của bậc bước T-Step vừa giúp tiện dụng cho việc bước lên một chiếc xe gầm cao bề thế như Xe bán tải, vừa làm tăng thêm …

Read More »